sixteengirl

10 tekstów – auto­rem jest six­teen­girl.

Wzno­sić się po­nad og­ra­nicze­nia włas­nej przeszłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 lutego 2011, 21:01

'ma­my to co chce­my, lecz nie ma­my te­go cze­go pragniemy' 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 grudnia 2010, 18:58

Pa­zer­ni na życie, pa­zer­ni na szczęście.
Po pros­tu nieszczęśliwi. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 listopada 2010, 16:53

Zam­knąć smu­tek i wyrzu­cić klucz naj­da­lej za siebie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 listopada 2010, 20:10

Jeśli prag­niemy wyrzec się właści­wości ne­gatyw­nych swo­jego istnienia,
mu­simy wyrzec się również emoc­ji pozytywnych.


 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 listopada 2010, 18:52

'Była to mo­ja pra­wie baj­ka, pra­wie bo bez hap­py endu.' 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 listopada 2010, 21:57

Imi­tac­ja in­te­ligen­tne­go człowieka, tak często te­raz spotykana. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 października 2010, 07:35

Wys­tar­czy jed­no wspom­nienie, krótka chwi­la aby znów łza się pojawiła. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 października 2010, 21:56

pech - naj­lep­sze z naj­gor­szych usprawiedliwień. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 października 2010, 18:14

Na­malo­wać szczęście, sza­rym ołówkiem na białej kar­tce papieru. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 października 2010, 07:35
Zeszyty
  • naj – Kiedy ludzie są wo­bec ciebie po­dej­rzli­wi, sam sta­jesz się po­dej­rzli­wy wo­bec nich.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sixteengirl

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność